Utgivningsbevis

True Software Scandinavia AB innehar utgivningsbevis för databasen truecaller.com. Väl avgränsade delar av databasen faller under utgivningsbeviset, såsom specificeras nedan. Utgivningsbeviset omfattar både webb- och mobilapplikationer i de delar sändningen utgår från Sverige, vilket är fallet för alla besökare inom EU. Utgivningsbevis innebär ett grundlagsskydd under Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Ansvarig utgivare är Alan Mamedi.

De delar som omfattas av vårt utgivaransvar är:

Sökningar inom EU, vilket begränsar träffar till:

  • Personer inom EU
  • Företag inom EU
  • Spam inom EU
  • Begränsat urval av företag och spam utanför EU

Detta omfattas inte av utgivningsbeviset och vårt utgivaransvar:

Utgivningsbeviset omfattar inte den del av tjänsten som tillhandahålls av Truecaller International LLP, dvs de delar av tjänsten som erbjuds till användare utanför EU. Detta innebär att grundlagsskyddet och vårt utgivaransvar inte omfattar:

Sökningar utanför EU, vilka kan generera träffar på:

  • Personer utanför EU
  • Företag utanför EU
  • Spam utanför EU

Därutöver faller informationen som lämnas av användaren i användarprofiler utanför utgivningsbeviset och vårt utgivaransvar. I samtliga fall kommer texten MODERERAD/OMODERERAD att visas för att tydliggöra vilka sökningar som faller inom grundlagsskyddet.

Om du har frågor, kontakta support@truecaller.com