Utgivningsbevis

True Software Scandinavia AB innehar utgivningsbevis för databasen truecaller.com och omfattar web samt mobilapplikationer. Utgivningsbevis innebär grundlagsskydd under Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Ansvarig utgivare är Alan Mamedi.

Du kan läsa mer om utgivningsbevis här

Om du har frågor, kontakta support@truecaller.com