Privacy Center

Privacy Center

Din integritet är vår prioritet

Truecallers uppdrag är att bygga upp förtroende för kommunikation. Datasekretess är en av Truecallers högsta prioriteringar. Därför har vi vidtagit yttersta försiktighet vid design och implementering av våra integritetspolicyer. Alla våra användare har möjlighet att kontrollera och skydda hur deras personliga information visas för andra.

Översikt

Vi ber enbart om nödvändig behörighet

Kommunikationsvärlden blir mer komplex dag för dag. På Truecaller är vi fast beslutna att göra kommunikationen säkrare, smartare och effektivare. Vi vill se till att du till fullo förstår de behörigheter vi behöver för att få Truecaller att fungera som du vill. Du kan välja att tillhandahålla några valfria behörigheter (som plats, kamera och mikrofon) beroende på vilka funktioner du tänker använda. Du kan också inaktivera dessa behörigheter i appen eller på din enhet när som helst. Läs mer om detta i avsnittet om behörigheter.

Vi säljer inga telefonnummer

Att bygga en ledande global plattform för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation innebär också att vi är ansvariga för att hålla din data säker. Vi säljer inte våra användares namn eller telefonnummer till tredje part. För att behålla vår freemium-prenumerationstjänst samarbetar vi med annonspartners men skulle aldrig sälja dina personuppgifter.

Vi följer gällande dataskyddslagar

Truecaller är ett globalt företag och följaktligen föremål för många olika dataskyddsbestämmelser i de länder där vi agerar. Vi följer noga reglerna för datasekretess för att se till att vi proaktivt kan anta god praxis och är redo att följa nya lagar och bestämmelser. Vi avsätter också betydande resurser för att se till att vi efterlever befintliga dataskyddsbestämmelser.

Användare kan enkelt utöva sina rättigheter och få stöd

Användare kan när som helst redigera sin profil i appen, få tillgång till den personliga information som är kopplad till sitt konto, rätta till den om den är felaktig eller ofullständig, eller inaktivera sitt konto via vårt integritetscenter. Vi har också byggt en dataportabilitetsfunktion som låter användare ladda ner en kopia av all sin information i ett läsbart digitalt format. Vi har ett dedikerat team för att hantera eventuella frågor eller klagomål relaterade till vår app eller behandlingen av personuppgifter.

Viktiga Produktprinc­iper

Sekretess som standard

Vi integrerar användares integritet tidigt i vår design, arkitektur av våra it-system och affärspraxis.

Sekretess är en integrerad del av systemet och alla komponenter i Truecaller är proaktiva när det gäller att titta på integritetskonsekvenserna av alla nya funktioner. Vi strävar efter att leverera maximal grad av integritet genom att säkerställa att personuppgifter automatiskt skyddas i varje givet IT-system eller affärspraxis och att ingen åtgärd krävs från individens sida för att skydda sin integritet - det är inbyggt i systemet som standard. Till exempel, när användare registrerar sig, är profilinformationen som standard "privat" för användare som söker på namn. Användare kan inte komma åt telefonnumret genom att slå upp ett namn om inte en användare godkänner denna kontaktförfrågan. Detta gör det möjligt för oss att visa data på ett sätt som är kompatibelt, etiskt och pålitligt. Det är också lätt att ta bort en information tillhörande en individ som inte vill att deras information ska finnas på Truecaller om den inte identifieras som en spammare.

Minimering av Data

Vi förbinder oss att begränsa insamling, lagring och användning av personuppgifter till endast uppgifter som är relevanta för att utföra den funktion för vilken den behandlas. Vidare säkerställer vi att dessa nödvändiga och tillräckliga uppgifter samlas in och bearbetas under kortast tid möjlig för att uppnå önskad funktion.

Säkerhet och Respons

Datasäkerhet

Vi har strikta åtgärder på plats och ett starkt DNA i företaget för att göra det som är bäst för våra användare. Truecaller-data är säker och har de högsta skyddsnivåerna. All mjukvara som utvecklats för att driva dess kärntjänster har utvecklats internt främst med hjälp av öppen källkodsteknologi. Vi skyddar våra tillgångar mot oavsiktlig eller obehörig åtkomst, ändring eller förstörelse under lagring, överföring och spridning. Till exempel,

  • All data vi har är krypterad i vila och vi upprätthåller starka krypteringsmetoder för att undvika och minska ytan av eventuella attacker.
  • Vi lagrar inga inloggningsuppgifter och använder ett engångslösenord (OTP) för att logga in på vår applikation.
  • Vi krypterar kommunikation vid överföring av data via Transport Layer Security (TLS).
  • Vi följer branschledande standarder, såsom NIST Cybersecurity Framework, ISO-27000 Series och SANS CIS.

Incidentplan

Vi har antagit en väletablerad incidentresponsplan som gör det tydligt för alla våra anställda hur de ska känna igen och hantera en cybersäkerhetsincident som ett dataintrång eller cyberattacker. Till exempel incidenthantering, kontinuitetsplanering, upphandling och utveckling samt extern verksamhet och service..

Medvetenhet

Vi gör relevanta utbildningsdokument såsom Employee Handbook, Group Data Governance Policy, Data Breach Response Policy, Cyber Security och Code of Conduct tillgängliga via företagets intranät för att säkerställa att anställda har tillgång till sådana dokument på ett enkelt och tillgängligt sätt. Vi gör kontinuerligt utbildning av hela företaget för att säkerställa att Truecallers anställda får uppdaterad information om dataskydd och säkerhet.