Vår integritetsp­olicy

Vår integritetsp­olicy

IntegritetspolicyAllmänna Villkor Help Center

Integritetspolicy

Sammanfattni­ng

Truecaller är en integritets och säkerhets fokuserad tjänst. I enlighet med vårt uppdrag att skapa förtroende inom kommunikation är vi fast beslutna att vara transparenta och följa lagarna i de länder vi verkar i.

I linje med de standardpraxis som existerar när man är verksam globalt över flera jurisdiktioner, följer Truecaller också lokala dataskydd regler, specifika krav som fastställts av tillsynsmyndigheter i olika marknader, användare preferenser och kulturella och ekonomiska överväganden när vi utformat vår integritetspolicy och användarvillkor.

Detta gör det möjligt för oss att svara på lokala krav på ett smidigt sätt och i överensstämmelse med relevant jurisdiktion. Varje användare kan begränsa behandlingen av sina data, inaktivera valfria behörigheter, ladda ner en hel kopia av sina data eller permanent avregistrera själva.

Våra användares rättigheter och intressen är en prioritet för oss, och därför tillhandahåller vi i stort sett identiska rättigheter till alla våra användare över geografiska områden, med undantag för vissa specifika rättigheter eller krav i en specifik jurisdiktion.

För att granska integritetspolicyn som gäller dig, välj ditt hemland baserat på den internationella riktnummer som gäller för telefonnumret eller tredje parts tjänst som används för att skapa ditt Truecaller-konto